Skip to main content
Protector Detectiv - Detectiv Particular Arad

Servicii oferite


Persoanelor Fizice

le oferim urmatoarele Servicii
 • Investigatii privind ocupatia, adresa, starea civila, stilul de viata al unei persoane precum si conduita si moralitatea publica a acesteia;
 • Investigatii privind bunurile care fac obiectul unor litigii de natura civila, comerciala, penala, (cercetari ipotecare, cadastrale, testamentare solicitate de catre client) instrainarea de bunuri executata in scopul prejudicierii intereselor unei parti in proces, obtinerea de probe si activitati pentru recuperarea lor;
 • Rapiri, lipsire de libertate, disparitii de persoane;
 • Supravegherea, insotirea transporturilor de marfa, obiecte de valoare sau bani la solicitarea persoanei fizice;
 • Obtinerea de probe in cazuri de adulter si hartuire sexuala;
 • Verificarea si supravegherea persoanelor din anturajul minorilor;
 • Alte acitvitati investigative specifice si consultatii la cererea expresa a clientilor.

Rezultatele obtinute
Dovezile obtinute vor fi materializate intr-un raport investigativ si sustinute prin mijloace tehnice – foto, video, audio.
Rapoartele intocmite de catre detectivul particular vor reflecta nivelul de profesionalism, seriozitatea si spiritul de confidentialitate, nu vor contine interpretari personale, si se vor limita la prezentarea dovezilor, in conformitate cu administrarea lor si a prevederilor legale.
Clientul va fi singurul abilitat sa intre in posesia rapoartelor investigative produse de detectivul particular in urma investigatiei solicitate de client exceptie facand cazurile ce prezinta o activitate infractionala ce intra in competenta Politiei sau Procuraturii si care pot fi solicitate de catre aceste organe abilitate in solutionarea unor cazuri in curs.
Constatarile efectuate de catre detectiv si oferite clientului la sfarsitul contractului pot fi folosite ca probatoriu in justitie (fara implicarea in proces a detectivului).

Persoanelor Juridice

le oferim urmatoarele Servicii
 • Acordarea de consultanta in organizarea planului de securitate ale firmei precum si impotriva scurgerilor de informatii economice;
 • Acordarea de consultanta in instruirea personalului din cadrul sistemului de securitate al firmei;
 • Identificarea autorilor unor fraude in interiorul firmei;
 • Stabilirea situatiei economico-sociale si morale a viitorilor angajati sau potentialilor parteneri de afaceri;
 • Identificarea persoanelor a caror nivel de viata depaseste posibilitatea fireasca rezultata din remuneratia primita pentru activitatea prestata in cadrul firmei;
 • Supravegherea, insotirea transporturilor de marfa, obiecte de valoare sau bani la solicitarea persoanei juridice;
 • Alte activitati investigative necesare in procese.
  Testarea loialitatii angajatilor firmei, sub raportul:
 • indeplinirii sarcinilor profesionale specifice postului (prevazute de catre angajator);
 • modului in care respecta secretul profesional de la locul de munca;
 • modului in care activitatea unei persoane afecteaza imaginea firmei.

Rezultatele obtinute
Dovezile obtinute vor fi materializate intr-un raport investigativ si sustinute prin mijloace tehnice – foto, video,audio.
Rapoartele intocmite de catre detectivul particular vor reflecta nivelul sau de profesionalism, seriozitatea si spiritul de confidentialitate, nu vor contine interpretari personale, si se vor limita la prezentarea dovezilor, in conformitate cu administrarea lor si a prevederilor legale.
Clientul va fi singurul abilitat sa intre in posesia rapoartelor investigative produse de detectivul particular in urma investigatiei solicitate de client exceptie facand cazurile ce prezinta o activitate infractionala ce intra in competenta Politiei sau Procuraturii si care pot fi solicitate de catre aceste organe abilitate in solutionarea unor cazuri in curs.
Constatarile efectuate de catre detectiv si oferite clientului la sfarsitul contractului pot fi folosite ca probatoriu in justitie (fara implicarea in proces a detectivului).
X

Right Click

No right click